GESLOTEN

VOORWAARDEN PAARD PUSH FORWARD
Versie 1.4 (laatste update: 29 juli 2021)


 • HET IS MOMENTEEL NIET MEER MOGELIJK OM EEN PROJECTPLAN IN TE DIENEN VOOR PAARD PUSH FORWARD 2021. ALLE AANVRAGERS ONTVANGEN SPOEDIG UITSLAG.


DOWNLOAD VOORWAARDEN DOWNLOAD EVALUATIEFORMULIER DOWNLOAD LOGO


De projectregeling PAARD Push Forward is een laagdrempelig steunfonds ter stimulering van Haagse (pop)cultuur in de breedste zin. PAARD heeft als poppodium de functie om het popklimaat van Den Haag in stand te houden en bevorderen. Iedereen die het afgelopen jaar getroffen is door corona doen we graag een handreiking. Deze regeling is daarom speciaal opgezet voor (semi)professionals uit de cultuursector zoals kunstenaars, muzikanten en creatives. Ter uitvoering van het plan kan een bedrag van 2500 of 5000 euro worden aangevraagd. De voorwaarden waaraan elke deelnemer moet voldoen zijn hieronder te lezen


 • De conceptpitch is door PAARD uitgeschreven met het doel de Haagse culturele sector op een laagdrempelige manier te steunen
 • Aanmelder moet ingeschreven staan bij KVK Haaglanden als muzikant, componist of andersoortige culturele maker of – stichting die actief op het gebied van popmuziek, popcultuur of makerscultuur die aantoonbaar aan popcultuur verbonden is
 • De KVK inschrijving dateert van voor de bekendmaking van deze conceptwedstijd
 • Heeft carrière /zakelijk/uitvoerend last ondervonden van COVID-beperkingen
 • Gevestigd in Gemeente Den Haag
 • Aan te vragen bedrag: 2.500 of 5.000
 • Het budget is niet onbeperkt dus keuzes worden gemaakt op basis van artistieke inhoud, culturele waarde, publieksbereik, haalbaarheid, urgentie en invloed door corona.
 • Toont in het projectplan in voldoende mate aan op carrière /zakelijk/uitvoerend gebied last te hebben ondervonden van COVID-beperkingen. In het projectplan maakt de indiener inzichtelijk hoe het ingediende project de maker/artiest hierbij helpt.
 • Aanvragen kan gedurende dit kalander jaar of totdat het te vergeven budget op is (first come, first serve)
 • Eenmalige toekenning op projectbasis
 • De aanvraag wordt alleen behandeld indien deze in alle volledigheid is ingeleverd via het aanmeldformulier
 • Project is in de Gemeente Den Haag voor publiek te zien/beleven/horen/ervaren
 • Het project hoeft niet per se in PAARD plaats te vinden
 • Het project wordt uitgevoerd en/of vindt plaats in 2021
 • Nodig zijn: projectplan (max. één A4), met daarin doel, plan van aanpak, beoogd publieksbereik en hoe dat gerealiseerd wordt en een kostenonderbouwing
 • Het project kan opgestart worden op/ na de eventuele toekenningsdatum
 • Vermelding: Powered by PAARD Push Forward + logovermelding op communicatie-uitingen
 • Deelname is uitgesloten indien het aangevraagde project al gehonoreerd is door de Projectregeling Popmuziek Den Haag vanuit het Haags Pop Overleg
 • De aanvragen worden geanonimiseerd, pas na de inhoudelijke toetsing wordt het de selectiecommissie bekend wie de aanvrager is
 • Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar nadat de commissie de aanvraag heeft beoordeeld
 • Voor een project kan slechts een keer een aanvraag worden ingediend
 • Er vindt bij toekenning van het project een vooruitbetaling plaats van ¾ van het bedrag
  Na afronding van het project dient een financiële en inhoudelijke verantwoording gedaan te worden, en na goedkeuring hiervan wordt de resterende ¼ overgemaakt
 • Het eindresultaat is aantoonbaar en financieel onderbouwt met facturen en bonnen


PAARD staat jou graag te woord om de juiste richting op te wijzen. Indien er nog vragen of opmerkingen zijn over de projectregeling PAARD Push Forward dan kan je contact opnemen via info@paard.nl.